Dotacje ze środków UE

JoteS Sp. z o.o. otrzymał akredytację z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorstw na programy rozwoju przedsiębiorstw i rozwoju przedsiębiorstw eksportowych, a także opracowywuje wnioski w programch ZPORR, SPO - WKP i SPO - ROL (ARiMR). Nasza firma zajmuje się kompleksową obsługą procesu dotacyjnego:

 • identyfikacja odpowiednich programów do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz udzielanie niezbędnych informacji na temat zasad funkcjonowania i otrzymywania środków pomocowych
 • opracowywanie i składanie wniosków o udzielenie dotacji do krajowych oraz międzynarodowych instytucji finansujących
 • zarządzanie projektami finansowanymi ze środków pomocowych
 • pilotażowe projekty rozwojowe - koncepcje i realizacja
 • opracowywanie i składanie dokumentacji rozliczeniowej w ramach programów pomocowych (wnioski o wypłatę dotacji, raporty finansowe, raporty techniczne, itp.)


Konsultanci naszej firmy posiadają doświadczenie w zakresie prowadzenia kilkudziesięciu projektów dofinansowywanych z funduszy unijnych. Skuteczność przygotowywanych przez nas wniosków o dotację przekracza 90%. W większości programów nasi Klienci ponoszą koszty w przypadku powodzenia projektu. W związku z umieszczeniem naszej firmy na listach polecających nasze usługi (m.in. w Banku Ochrony Środowiska S.A., BPH PBK S.A., Fortis Banku S.A., Deutche Bank PBC S.A. oraz Alior Banku, ING Banku Śląskim S.A.), zachęcamy do korzystania z naszej oferty.

Uzyskane akredytacje Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

 1. PHARE 2002:Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych
 2. Program Rozwoju Przedsiębiorstw
 3. Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza . Promocja Rozwoju MSP-Program Rozwoju Przedsiębiorstw
 4. SKO-WKP Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo
 5. Programy z MRPO i PARP na lata 2007 - 2013
 6. Programy urzędów marszałkowskich
 7. Inne programy unijne
X