Konsulting

 • Wycena przedsiębiorstw
 • Opracowanie biznes planów
 • Badanie rynku w celu sporządzania feasibility study
 • Sporządzanie wniosków do instytucji finansowych
 • Opracowywanie memorandów i prospektów inwestycyjnych;
 • Ekspertyzy w zakresie wyceny gruntów
 • Obsługa prawna podmiotów zagranicznych
 • Badanie stanu środowiska naturalnego - audyt; audyty energetyczne
 • Nadzór nad projektami w zakresie ochrony środowiska
 • Ekspertyzy w zakresie ekologii, m.in. w zakresie zagospodarowania odpadów, oczyszczalni ścieków
 • Organizowanie seminariów

Marketing

 • Poszukiwanie partnerów polskich i zagranicznych
 • Usługi w zakresie poszukiwania pracowników dla firm
 • Badania rynku nieruchomości i inwestycji w południowej Polsce
 • Promocja ofert i prospektów inwestycyjnych inwestycji kapitałowych z wykorzystaniem własnej sieci i kontaktów
 • Promocja polskich producentów na rynkach zagranicznych
 • Poszukiwanie finansowania procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych firm (Bank Światowy, PHARE, ISPA, SAPARD i inne fundusze)

Inwestorstwo zastępcze

 • Poszukiwanie inwestorów strategicznych i kapitałowych w celu realizacji inwestycji oraz projektów rozwoju regionu Małopolskiego
 • Tworzenie spółek zarówno polskich, jak i joint-ventures z partnerami zagranicznymi w celu realizacji projektów kapitałowych w zakresie ekologicznym i komercyjnym
 • Poszukiwanie nieruchomości pod inwestycje oraz współuczestnictwo w tych projektach
 • Obsługa prawna i inżynieryjna projektów inwestycyjnych (uzyskiwanie koncepcji architektonicznych, WZiZT, pozwolenia na budowę i innych koniecznych zezwoleń, nadzór techniczny i inwestorstwo zastępcze)
 • Kompleksowa obsługa w procesie odzyskiwania terenów pod zagospodarowanie, restrukturyzacje, rekultywacja oraz obsługa w zakresie dodatkowych działań mających na celu ekonomiczne wykorzystanie terenu.

Biuro Rzeczoznawców ds. Samochodowych i Wypadków Drogowych

 • Ekspertyzy techniczne pojazdów
 • Analizy techniczno-ekonomiczne przyczyn powstania wypadku
 • Kosztorysy napraw i rozliczeń szkód
 • Wyceny wartości rynkowej pojazdów
X